> ПРОДУКТИ > ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ > КЛЮЧОВЕ и КОНТАКТИ
Ключ за бойлер светещ голям
Ref. No 1121
Ключ за бойлер светещ голям
к-во: 12
Ключ за нощна лампа с канап
Ref. No 1122
Ключ за нощна лампа с канап
к-во: 50
Ключ мързелив бял СД еисто
Ref. No 1126
Ключ мързелив бял СД еисто
к-во: 35

Ключ мързелив черен СД иесто
Ref. No 1130
Ключ мързелив черен СД иесто
к-во: 92
Ключ котлон
Ref. No 1123
Ключ котлон
к-во: 24
Щекер
Ref. No 1412
Щекер
к-во: 6

Щепсел мини бял
Ref. No 1418
Щепсел мини бял
к-во: 0
Щепсел мини черен
Ref. No 1419
Щепсел мини черен
к-во: 0
Щепсел бял
Ref. No 1417
Щепсел бял
к-во: 70

Щепсел Черен
Ref. No 1421- 1
Щепсел Черен
к-во: 496
Щепсел гумен - Атра
Ref. No 1719
Щепсел гумен - Атра
к-во: 40
Щепсел преходен шоко
Ref. No 10015
Щепсел преходен шоко
к-во: 68

Ключ единичен бял - Визаж
Ref. No 1175
Ключ единичен бял - Визаж
к-во: 19
Ключ единичен светещ - Визаж
Ref. No 1176
Ключ единичен светещ - Визаж
к-во: 3
Ключ двоен бял - Визаж
Ref. No 1177
Ключ двоен бял - Визаж
к-во: 20

Ключ двоен светещ бял - Визаж
Ref. No 1178
Ключ двоен светещ бял  - Визаж
к-во: 15
Ключ девиаторен бял - Визаж
Ref. No 1184
Ключ девиаторен бял - Визаж
к-во: 5
Ключ стълбищен бял - Визаж
Ref. No 1188
Ключ стълбищен бял - Визаж
к-во: 0

Ключ реостатен бял - Визаж
Ref. No 1193
Ключ реостатен бял - Визаж
к-во: 0
Ключ единичен инокс - Визаж
Ref. No 1368
Ключ единичен инокс - Визаж
к-во: 5
Ключ двоен инокс - Визаж
Ref. No 1371
Ключ двоен инокс - Визаж
к-во: 14

Ключ девиаторен инокс - Визаж
Ref. No 1166
Ключ девиаторен инокс - Визаж
к-во: 2
Ключ стълбищен инокс - Визаж
Ref. No 1989
Ключ стълбищен инокс - Визаж
к-во: 0
Ключ единичен светло дърво - Визаж
Ref. No 6449
Ключ единичен светло дърво - Визаж
к-во: 9

Ключ двоен светло дърво - Визаж
Ref. No 6450
Ключ двоен светло дърво - Визаж
к-во: 0
Ключ девиаторен светло дърво - Визаж
Ref. No 6451
Ключ девиаторен светло дърво - Визаж
к-во: 2
Ключ стълбищен светло дърво - Визаж
Ref. No 6459
Ключ стълбищен светло дърво - Визаж
к-во: 0

Ключ единичен тъмно дърво - Визаж
Ref. No 6453
Ключ единичен тъмно дърво - Визаж
к-во: 1
Ключ двоен тъмно дърво - Визаж
Ref. No 6454
Ключ двоен тъмно дърво - Визаж
к-во: 2
Ключ девиаторен тъмно дърво - Визаж
Ref. No 6455
Ключ девиаторен тъмно дърво - Визаж
к-во: 0

Ключ стълбищен тъмно дърво - Визаж
Ref. No 6456
Ключ стълбищен тъмно дърво - Визаж
к-во: 0
Контакт единичен бял - Визаж
Ref. No 1194
Контакт единичен бял - Визаж
к-во: 13
Контакт двоен бял - Визаж
Ref. No 1197
Контакт двоен бял - Визаж
к-во: 0

Контакт бял TV - Визаж
Ref. No 1195
Контакт бял TV - Визаж
к-во: 0
Контакт телефон бял - Визаж
Ref. No 1196
Контакт телефон бял - Визаж
к-во: 0
Контакт единичен инокс - Визаж
Ref. No 1993
Контакт единичен инокс - Визаж
к-во: 14

Контакт единичен светло дърво - Визаж
Ref. No 6452
Контакт единичен светло дърво - Визаж
к-во: 9
Контакт двоен светло дърво - Визаж
Ref. No 6458
Контакт двоен светло дърво - Визаж
к-во: 2
Контакт единичен тъмно дърво - Визаж
Ref. No 6457
Контакт единичен тъмно дърво - Визаж
к-во: 6

Ключ единичен Евро - Н.Киров
Ref. No 10051
Ключ единичен Евро - Н.Киров
к-во: 23
Ключ двоен Евро - Н.Киров
Ref. No 10052
Ключ двоен Евро - Н.Киров
к-во: 24
Ключ девиаторен с лампа Евро - Н.Киров
Ref. No 10053
Ключ девиаторен с лампа Евро - Н.Киров
к-во: 0

Контакт единичен Евро - Н.Киров
Ref. No 10054
Контакт единичен Евро - Н.Киров
к-во: 12
Контакт двоен бял евро - Н.Киров
Ref. No 10091
Контакт двоен бял евро - Н.Киров
к-во: 15
Ключ единичен - Приста
Ref. No 1428
Ключ единичен - Приста
к-во: 64

Ключ двоен - Приста
Ref. No 1429
Ключ двоен - Приста
к-во: 4
Ключ стълбищен - Н.К
Ref. No 1456
Ключ стълбищен - Н.К
к-во: 21
Ключ девиаторен Н.Киров
Ref. No 1500
Ключ девиаторен Н.Киров
к-во: 44

Контакт черно бял - заоблен
Ref. No 1161
Контакт черно бял - заоблен
к-во: 53
Контакт "Приста Е" - заоблен
Ref. No 1139
Контакт
к-во: 53
Контакт двоен бял - Приста
Ref. No 10047
Контакт двоен бял - Приста
к-во: 46

Ключ единичен влагозащитен EUR - Н.Киров
Ref. No 10059
Ключ единичен влагозащитен EUR - Н.Киров
к-во: 22
Контакт единичен влагозащитен EUR - Н.Киров
Ref. No 10057
Контакт единичен влагозащитен EUR - Н.Киров
к-во: 36
Контакт двоен влагозащитен EUR - Н.Киров
Ref. No 10058
Контакт двоен влагозащитен EUR - Н.Киров
к-во: 7

Контакт влагозащитен - Н.киров
Ref. No 10092
Контакт влагозащитен - Н.киров
к-во: 19
Контакт бял - Селект
Ref. No 1141
Контакт бял - Селект
к-во: 0
Контакт твърда връзка
Ref. No 1158
Контакт твърда връзка
к-во: 7

Ключ единичен -"Мелоплам"
Ref. No 1125
Ключ единичен -
к-во: 20
Ключ двоен -"Мелоплам"
Ref. No 1124
Ключ двоен -
к-во: 17
Ключ девиаторен "Мелоплам"
Ref. No 1112
Ключ девиаторен
к-во: 20

Контакт бял - "Мелоплам"
Ref. No 1142
Контакт бял -
к-во: 33
Контакт двоен черно бял - Н.Киров
Ref. No 1579
Контакт двоен черно бял - Н.Киров
к-во: 0
Контакт двоен бял - Мелоплан
Ref. No 1646
Контакт двоен бял - Мелоплан
к-во: 17

Ключ единичен външен
Ref. No 1100
Ключ единичен външен
к-во: 0
Ключ двоен външен
Ref. No 1104
Ключ двоен външен
к-во: 0
Контакт открит български
Ref. No 1155
Контакт открит български
к-во: 0

Ключ единичен - Русе
Ref. No 1114
Ключ единичен - Русе
к-во: 0
Ключ двоен - Русе
Ref. No 1106
Ключ двоен - Русе
к-во: 0
Ключ двоен М - С
Ref. No 1108
Ключ двоен М - С
к-во: 16

Ключ двоен Мираж - бежев
Ref. No 9481
Ключ двоен Мираж - бежев
к-во: 5
Контакт М - С
Ref. No 1154
Контакт М - С
к-во: 14
Контакт Мираж - бежев
Ref. No 9482
Контакт Мираж - бежев
к-во: 0

Контакт Мираж - бял
Ref. No 9487
Контакт Мираж - бял
к-во: 20
Контакт открит - Мелоплам
Ref. No 1520
Контакт открит - Мелоплам
к-во: 43
Контакт двоен елипса - б.
Ref. No 1150
Контакт двоен елипса - б.
к-во: 0

Контакт двоен елипса - ч.б.
Ref. No 1151
Контакт двоен елипса - ч.б.
к-во: 0
Контакт троен - бял
Ref. No 1159
Контакт троен - бял
к-во: 25
Контакт троен - черен
Ref. No 1160
Контакт троен - черен
к-во: 0

Контакт панелен двоен бял
Ref. No 10018
Контакт панелен двоен бял
к-во: 17
Контакт 25А - трифазен
Ref. No 1140
Контакт 25А - трифазен
к-во: 19
Конзола за гипсо - картон
Ref. No 10020
Конзола за гипсо - картон
к-во: 144

Конзола
Ref. No 1136
Конзола
к-во: 226
Разклонителна кутия 80х80х50
Ref. No 1712
Разклонителна кутия 80х80х50
к-во: 10
Разклонителна кутия 100х100х50
Ref. No 1711
Разклонителна кутия 100х100х50
к-во: 17

Съединител гумен - Атра
Ref. No 1718
Съединител гумен - Атра
к-во: 20
Щепсел страничен + ключ
Ref. No 10007
Щепсел страничен + ключ
к-во: 6
Ключ двоен Мираж - бял
Ref. No 9486
Ключ двоен Мираж - бял
к-во: 21

Ключ девиаторен М - С
Ref. No 1113
Ключ девиаторен М - С
к-во: 0
Ключ девиаторен Мираж - бежев
Ref. No 9480
Ключ девиаторен Мираж - бежев
к-во: 7
Ключ девиаторен Мираж - бял
Ref. No 9485
Ключ девиаторен Мираж - бял
к-во: 25

Ключ единичен М - С
Ref. No 1116
Ключ единичен М - С
к-во: 0
Ключ единичен Мираж - бежев
Ref. No 9479
Ключ единичен Мираж - бежев
к-во: 5
Ключ единичен Мираж - бял
Ref. No 9484
Ключ единичен Мираж - бял
к-во: 18

Ключ реостатен - С
Ref. No 1455
Ключ реостатен - С
к-во: 21
Ключ стълбищен Мираж - бежев
Ref. No 9483
Ключ стълбищен Мираж - бежев
к-во: 2
Ключ стълбещен Мираж - бял
Ref. No 9488
Ключ стълбещен Мираж - бял
к-во: 13

Ключ стълбищен с лампа - С
Ref. No 1132
Ключ стълбищен с лампа - С
к-во: 21
Розетка за телефон евро единична - Н
Ref. No 0278
Розетка за телефон евро единична - Н
к-во: 0
Розетка за телефон евро двойна - Н
Ref. No 0279
Розетка за телефон евро двойна - Н
к-во: 341

Фасонка за GU10 - Н
Ref. No 09990
Фасонка за GU10 - Н
к-во: 538